ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA oraz ECDS Polska Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie:

„Klub Integracji Społecznej – gotowi do pracy”

Do projektu zapraszamy osoby:

  • które ukończyły 18 lat,
  • zamieszkałe na terenie Miasta Białystok lub powiatu białostockiego,
  • spełniające przynajmniej jedno z poniższych warunków:

          •    osoba bezrobotna, zakwalifikowana do III profilu pomocy,
          •    osoba korzystająca z PO PŻ,
          •    osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • warsztaty rozwoju osobistego (zapewniamy bilet, obiad),
  • doradztwo zawodowe (zapewniamy bilet),
  • szkolenia i kursy zawodowe (zapewniamy bilet, ubezpieczenie, stypendium szkoleniowe):
  • staże zawodowe 3 lub 6 – miesięczne (zapewniamy bilet, ubezpieczenie, wynagrodzenie stażowe),
  • bezpłatne konsultacje ze specjalistami (psycholog, prawnik, mediator, doradca zawodowy),
  • warsztaty Akademia Rodziny, terapię rodzinną,
  • wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego.Zgłoszenia w trybie ciągłym od 01.01.2017r. do 30.04.2017r.


Liczba miejsc ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć na adres ECDS Polska Sp. z o.o. Białystok ul. Św. Rocha 5 lok 208 bądź do Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA Białystok ul. Proletariacka 21.